پالایشگاه بندرعباس تندیس نقره ای مدیریت انرژی را دریافت کرد

پالایشگاه بندرعباس تندیس نقره ای مدیریت انرژی را دریافت کرد

با پایان یافتن ارزیابی پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی در سال 98 و بررسی نهایی و جمع بندی امتیازها و نتایج کسب شده، شرکت پالایش نفت بندرعباس در بخش صنایع انرژی بر موفق به کسب تندیس

ادامه مطلب
  • 2(O) 2(Y) 2(A)